De cursus

Angst voor de tandheelkundige behandeling is een wijdverbreid en diepgeworteld fenomeen. Er zijn verschillende oorzaken van angst denkbaar, maar veelal is angst het gevolg van negatieve ervaringen in de jeugd.

In veel gevallen heeft de patiënt het nodige te verduren gehad bij de schooltandarts. In andere gevallen is er sprake van een onderliggende psychiatrische stoornis. Extreme angst kan het uitvoeren van een behandeling behoorlijk belemmeren.

De 1-daagse basiscursus angstbeheersing in de praktijk is gericht op het ontwikkelen van een begrip van het fenomeen ‘Angst voor de tandheelkundige behandeling’ en het aanleren van praktische vaardigheden voor het adequaat en flexibel omgaan met de angstige patiënt.
De cursus omvat naast recente theoretische inzichten en kennis van angststoornissen ook oefeningen in het gebruik van effectieve behandelstrategieën, zoals het toepassen van afleidingstechnieken, graduele ‘exposure’ en gedragsexperimenten.

Een groot gedeelte van de cursus bestaat uit praktische oefeningen en tips, onderbouwd met ‘live’- en videodemonstraties.

Na deze cursus kunt u:

  • verschillende factoren die voor een goed begrip van patiënten met behandelangst relevant zijn (zoals achterliggende oorzaken, gevolgen, differentiaaldiagnostiek, relevante theorieën en psychologische en sociale aspecten) met elkaar in verband brengen;
  • op basis van gerichte diagnostiek tot een globaal plan komen betreffende de wijze waarop de patiënt het best kan worden geholpen bij het reduceren van zijn of haar angst;
  • de meest voorkomende problemen die zich bij het behandelen van angstige patiënten voordoen hanteren, door praktisch te handelen of te verwijzen.

Datum 22 april 2020, deelnameprijs € 495,-- 8 KRTP punten. Dit is een specialistische cursus voor tandartsen, ACTA kan toetsen of de opleiding geschikt is voor andere (mondzorg)verleners die zich willen aanmelden.

Meer informatie en aanmelden: https://acta-de.nl/cursusmoment/basiscursus-angstbeheersing-in-de-tandheelkundige-praktijk-woensdag-22-april-2020/

 

KRTP punten: