Lezing 1: ‘Definitie, Diagnostiek, Epidemiologie, Etiologie’ door prof. dr. Frank Lobbezoo

Frank Lobbezoo licht in deze lezing toe hoe we bruxisme tegenwoordig zien. Namelijk niet zozeer als een stoornis maar eerder als een kauwspieractiviteit of als een comorbiditeit bij andere aandoeningen. Verder beschrijft hij de diagnostiek van bruxisme en geeft hij kort aan wat het huidige onderzoek zegt over de epidemiologie en etiologie van bruxisme.

Lezing 2: 'Positieve gevolgen' door dr. Ghizlane Aarab

Tijdens deze lezing bespreekt Ghizlane Aarab de positieve gevolgen van slaapbruxisme. Dat zijn de stimulatie van speekselvloed ter preventie van hyposalivatie, het behoud van botdensiteit ter preventie van osteoporose, en het verstevigen van de bovenste luchtweg ter preventie van obstructief slaapapneu.

Lezing 3: ‘De mogelijke negatieve gevolgen van bruxisme’ door dr. Peter Wetselaar

In het algemeen wordt verondersteld dat bruxisme een aantal negatieve gevolgen kan hebben in het orofaciale gebied. Bekende voorbeelden zijn pijn en/of disfunctie in het kauwstelsel, gebitsslijtage en het ontstaan van schade aan restauraties. Peter Wetselaar beschrijft ook andere negatieve gevolgen. Hij neemt door welke bewijslast er is, geeft voorbeelden en handvatten om hier in de dagelijkse praktijk mee om te gaan.

Lezing 4: 'Behandeling van bruxisme: van klassiekers tot nieuwe interventies' door dr. Magdalini Thymi

Magdalini Thymi geeft in deze lezing een evidence-based overzicht van de managementopties voor bruxisme en gaat daarbij in op het bruxisme-protocol dat op dit moment op ACTA wordt onderzocht.

Lezing 5: 'Restauratief herstel van gebitsslijtage van een front element’ door dr. Ruud Kuijs

Ruud Kuijs beschrijft in deze lezing hoe gebitsslijtage als gevolg van bruxisme op ACTA wordt behandeld.

Workshop 1 'Klinische diagnostiek', door prof. dr. Frank Lobbezoo, dr. Ghizlane Aarab & dr. Magdalini Thymi

In deze workshop wordt gedemonstreerd en geoefend hoe te werk te gaan in de tandartspraktijk bij het vaststellen van bruxisme en de mogelijke gevolgen ervan. Ook komt de vraag aan de orde wanneer het goed is wel of niet te behandelen.

Workshop 2 'Restauratieve behandeling gebitsslijtage', door dr. Chryssa Papagianni

De workshop bestaat uit een uitgebreide instructie voor de preklinische cursus waarbij een veneer gemaakt wordt. Stapsgewijs wordt de deelnemer meegenomen in het aanbrengen van de cervicale matrijzen, het aanbrengen van de composiet met meerdere kleuren en het afwerken volgens een vaste volgorde.

Naast de webinars hebben wij, in samenwerking met prof. dr. Frank Lobbezoo, ook een e-learningmodule ontwikkeld. In de module leert u over de diagnostiek, epidemiologie en etiologie van bruxisme. Ook worden de verschillende behandelmogelijkheden besproken. Daarnaast komt het samenspel van bruxisme met enkele andere aandoeningen en (slaap)stoornissen aan bod. Daarbij wordt stilgestaan bij zowel de positieve als negatieve gevolgen van bruxisme. Wij hebben twee pakketten voor u samengesteld. U kunt kiezen uit:

Webinar & e-learning module

Kiest u voor het volledige pakket dan ontvangt u:

een link naar de webinars van 5 lezingen en 2 workshops
e-learning

U kunt de webinars en de e-learning het hele academische jaar 2020-2021 bekijken. Kosten: € 470,-

Webinar
Kiest u voor alleen de webinars, dan ontvangt u: een link naar de webinars van 5 lezingen en 2 workshops
U kunt de webinars het hele academische jaar 2020-2021 bekijken. Kosten: € 350,-

Aanmelden of meer informatie: https://acta-dental-education.foleon.com/ade/qp-congres-bruxisme/bruxisme-programma/