Deze cursus bestaat uit drie onderdelen. De inleiding wordt door de hele groep gevolgd. Vervolgens wordt de groep in tweeën gedeeld. De helft volgt eerste de intra-orale diagnostiek en de andere helft eerst de extra-orale diagnostiek. Tussendoor wordt van zaalruimte gewisseld en is er tijd voor een korte koffiepauze.

  • Algemene inleiding: rechtvaardiging van röntgenopnames, wet en regelgeving (Dr. E. Berkhout, 30 minuten)
  • Het beoordelen van intra-orale röntgenfoto’s: diagnostiek, anatomie en pathologie (Dr. J. Poorterman, 90 minuten)
  • Het beoordelen van extra-orale röntgenfoto’s: diagnostiek, anatomie en pathologie (Dr. E. Berkhout, 90 minuten) 

Deel 1: Algemene inleiding: rechtvaardiging van röntgenopnames, wet en regelgeving (Erwin Berkhout)

De stralingswetgeving is gebaseerd op  3 uitgangspunten: rechtvaardiging, ALARA (As Low As Reasonably Achievable) en dosislimieten.  Vanwege de blootstelling aan röntgenstraling vraagt elke opname om een rechtvaardiging. Voor- en nadelen van risico en diagnostische opbrengst moeten daarom elke keer opnieuw worden afgewogen. Zowel voor kinderen als volwassenen geldt dat de indicatiestelling voor röntgenopnamen op individuele basis moet worden gesteld. Vervolgens is het bereiken van een zo laag als redelijkerwijs mogelijk dosisniveau voor patiënt en omgeving de verplichting voor tandartsen die voortvloeit uit het ALARA-principe.

Deel 2: Het beoordelen van intra-orale röntgenfoto’s: diagnostiek, anatomie en pathologie (Jan Poorterman)

Intraorale röntgenfoto’s worden onderscheiden in bitewing röntgenopnames en periapicale röntgenopnames. Beide typen worden meestal gemaakt met behulp van instelapparatuur. In deze voordracht wordt beknopt de techniek van het maken van deze typen röntgenopnames en de indicatiestelling besproken. Verder komt de op de opnames zichtbare anatomie en pathologie aan de orde.

Deel 3: Het beoordelen van extra-orale röntgenfoto’s: diagnostiek, anatomie en pathologie (Erwin Berkhout)

In deze voordracht wordt beknopt de indicatiestelling voor en de techniek van het maken van een orthopantomogram besproken. De meeste aandacht zal uitgaan naar de op de opnames zichtbare anatomie en pathologie. Tenslotte zal kort aandacht worden besteed aan de mogelijkheden die 3D-radiologie in de vorm van conebeam computertomografie (CBCT) te bieden heeft, 

Over de sprekers:

Erwin Berkhout behaalde zijn tandartsdiploma in 1998, promoveerde in de tandheelkundige radiologie in 2007 en voltooide in 2009 de opleiding tot stralingsdeskundige niveau 3. Momenteel is hij hoofd van de sectie Tandheelkundige Radiologie van ACTA en houdt zich daar bezig met onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Tevens voert hij in Loosdrecht een algemene tandartspraktijk.

Jan Poorterman behaalde zijn tandartsdiploma in 1987 in Groningen. In 1997 is hij gepromoveerd aan ACTA op het onderwerp: “Kwaliteit van tandheelkundige zorgverlening”. Sinds 2013 werkt hij als staflid bij de sectie Tandheelkundige Radiologie van ACTA en hij houdt zich bezig met onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Daarnaast werkt hij ook in een algemene tandartspraktijk in Hilversum. Tevens is hij lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde.

Programma:

13.00 – 13.30      Ontvangst met klein broodje

13.30 – 14.00      Algemene inleiding: rechtvaardiging van röntgenopnames, wet en regelgeving - Erwin Berkhout

14.00 – 15.30      Beoordelen van röntgenfoto’s (intra-oraal en extra-oraal) – Erwin Berkhout en Jan Poorterman

15.30 – 16.00      Pauze

16.00 – 17.30      Beoordelen van röntgenfoto’s (intra-oraal en extra-oraal) – Erwin Berkhout en Jan Poorterman

Adres:
ACTA aan de Gustav Mahlerlaan 3004 te Amsterdam

KRTP punten: