Omgaan met psychische stoornissen en klachten

Omschrijving

Ongeveer een op vier mensen wordt per jaar (wereldwijd) gediagnosticeerd met een psychische (klinische) stoornis en minstens een op zes mensen ervaart zogenoemde subklinische klachten. Dit laatste wil zeggen dat men in tegenstelling tot klinische klachten, geen professionele hulp behoeft, maar wel lijdt onder de klachten en/ of dat er beperkingen ervaren worden op relationeel-, sociaal- en/ of werkvlak. De kans dat men in aanraking komt met iemand met een psychische stoornis is dus groot; dit geldt ook voor de tandprotheticus en zijn of haar personeel. Of dit nu het zelf hebben van klachten (of diagnose) is, een kennis of familielid hebben met klachten of een patiënt in eigen praktijk met psychische klachten betreft, het is vrijwel zeker dat men ermee te maken gaat hebben. Zeker gezien het afgelopen jaar gezien de toename in sociale isolatie, angst en zorg om gezondheid en sedentaire levensstijl; alle drie hebben een negatieve invloed op ons psychisch welzijn. Juist daarom zijn kennis en inzicht zijn dus van essentieel belang voor ook de tandprotheticus; deze vergemakkelijken het omgaan met (eigen of deze van patiënten) psychische klachten. De cursus “Omgaan met psychische stoornissen en klachten” omvat zowel een theoretisch en een meer ‘op de praktijk gericht’ gedeelte. Het theoretisch deel is een algemene inleiding in het klinisch beeld en etiologie van psychische stoornissen en het praktische deel is gericht op omgaan met (sub)klinische psychische klachten.

Programmatijden

De cursus zal uit 4 dagdelen (twee plenaire en twee individuele sessies) bestaan*:
- Dag 1: Online Webinar (3 uur (inclusief pauzes), via ZOOMi)
- Dag 2: Online Webinar (3 uur, via ZOOM)
- Dag 3 (door deelnemer zelf in te delen wanneer, kunnen ook meerdere dagdelen zijn): werken aan een casus (indien nodig met begeleiding van cursusleider, via email en/ of online meeting), lezen van voorgestelde literatuur, schrijven van een verslag (± 6-7 uur).
- Dag 4: individuele, online (op afspraak) meeting (2 uur).
* De cursus zal aan maximaal zes personen tegelijk worden aangeboden, via inschrijving en kan meerdere malen per jaar worden aangeboden met een maximum van vijf keer per jaar. De individuele dagdelen zijn op basis van overleg met de deelnemer(s), maar zouden idealiter niet meer dan een week na elkaar zijn.

Inhoud

Online Webinar (dagdeel 1):
- Kennismaking met kandidaten en cursusleider, focus op waarom deze cursus en wat weet men (al) over mensen met psychische stoornissen? Welke verwachtingen heeft men over ‘wat een stoornis is’, hoe mensen met stoornissen zich gedragen? Hoe ‘anders’ ze zijn?
- Uitleg over de inhoud van de cursus en de (thuis)opdracht: de casussen en het verslag
- Lezing over de meest voorkomende psychische stoornissen. Focus op stemmings- angst- en psychotische klachten en persoonlijkheidsstoornissen. O.a. wordt uitgelegd wat de symptomen zijn, de prevalenties, de oorzaken en behandelingen. De drie belangrijkste ontwikkelingen in de psychiatrie en klinische psychologie worden belicht: 1. Van ‘ziekte-model’ naar ‘welzijn-model’ 2.
Van klinisch herstel naar persoonlijk herstel en 3. Van ‘medicalisatie van subjectief lijden’ naar ‘herstel en weerstand’. Tevens ligt de nadruk op de huidige (wetenschappelijke) niet-dichotome maar dimensionele en continuele visie van mentale of psychische stoornissen en klachten, het erkennen van niet alleen ‘expert-based’ maar ook ‘experience-based’ visies. - Vragen-en-antwoord ter afsluiting

Online Webinar (dagdeel 2):
- Lezing over herstel en omgang met psychische klachten; dit gedeelte is meer gericht op de opgedane kennis toepassen op eigen functioneren, dat van het personeel en patiënten.
- Welke soort patiënten kom je tegen (bv hoe makkelijk praat deze persoon over de psychische toestand, bv angst voor…, hoeveel inzicht is er?).
- Wat kan men zelf doen om met eigen psychische klachten om te gaan? Hoe met deze van patiënten?
- Uitgebreide uitleg over individuele thuisopdracht.

Leerdoelen
Aan het eind van de cursus zal de deelnemer:
- Het zogeheten klinisch beeld (symptomologie) (her)kennen van de meest voorkomende psychische stoornissen.
- (Basale) Kennis hebben van de oorzaken en behandelingen van psychische klachten
- (Sub)klinische psychologische klachten sneller herkennen en kennis hebben over psychologisch herstel, omgaan met klachten en opbouwen van weerbaarheid.
- Meer inzicht en aandacht hebben voor eigen psychisch welzijn.

Naam/ functie cursusleider
Dr. Manuela Heins, klinisch neuropsycholoog/ Universitair Docent aan de Universiteit van Maastricht

Totaal aantal uren 15 uur = 15 KRTP punten

Kosten cursus per kandidaat: 750 euro (geen btw)

Aanmelden of meer informatie: manuela.heins@maastrichtuniversity.nl

i Zoom is een Clouddienst waarmee men een virtuele bijeenkomst kunt houden. De deelnemers zullen een link krijgen toegezonden via email na inschrijving.

KRTP punten: 15