Serie van 4 afzonderlijke modules over K+B

Deze cursus van 5 dagen is onderverdeeld in 4 modules, die elk een toegevoegde waarde bieden voor uw lab op het vlak van rationaliteit, kwaliteit en esthetiek, en tevens uw positie op de dentale markt verstevigen.

Esthetics & Ceramics focust op het verruimen en beheersen van de kennis over morfologie en kleur, het ontwerpen en esthetisch vervaardigen van volledige frontrestauraties, en het omzetten van de verworven kennis naar de dagelijkse praktijk.

U leert rationeel omgaan met keramische materialen zoals zirkonium en IPS e.max lithiumdisilicaat. Kortom, de keuze van het juiste materiaal naargelang de indicatie en de correcte verwerking ervan.

Tijdens de cursus wordt een wax-up vervaardigd van premolaar tot premolaar, waarbij alle esthetische richtlijnen praktisch aan bod komen. Parallel hieraan wordt aan de hand van een reële case getoond hoe deze wax-up gedigitaliseerd wordt en zo omgezet kan worden naar een voorlopige brug en uiteindelijk naar diverse definitieve restauraties. Zo wordt via ‘backward planning’ voorspelbaar naar het eindresultaat toegewerkt. Stappenplannen en procedures komen aan bod om het volledige potentieel van CAD/CAM te kunnen benutten.

Klikt u hier voor verwijzing naar de cursuswijzer van Arseus voor uitgebreide informatie met betrekking tot deze cursus. 
Cursus op aanvraag. Inschrijvingen via Petra Denekamp +31 (0)36 521 83 30 of petra.denekamp@arseus-lab.nl

KRTP punten: 35