Factsheet

De cursus Evidence Based Practice is bedoeld om te leren op een systematische wijze kritisch na te denken over het eigen professionele handelen als tandprotheticus.  In de cursus staan twee vragen centraal:

  1. Wat betekent EBP voor mij als Tandprotheticus
  2. Hoe kan ik mijn professionele handelen op een hoger niveau brengen door EBP-principes toe te passen?

In de cursus worden voorbereidingsopdrachten gemaakt, geeft de docent een toelichting op theorie en worden ideeën uitgewisseld met medecursisten.

De bijeenkomsten omvatten de volgende onderdelen:

  • Theorie – Hierbij wordt ingegaan op het nut en noodzaak van wetenschap en praktijkgericht onderzoek. De wetenschapsfilosofie, empirische cyclus en basis statistiek komen aan de orde. Deze theorie past u toe in de praktijkopdracht.
  • Praktijk – U gaat met elkaar bedenken waar u onderzoek naar wilt doen. Er wordt een onderzoeksvraag opgesteld, een onderzoek uitgevoerd en hierover wordt een artikel geschreven voor vakgenoten.

Elke deelnemer maakt opdrachten en schrijft mee aan het artikel. Met de presentatie en verdediging van het eigen onderzoek toont u uw competenties aan. Dit onderdeel wordt beoordeeld door de docent.

Gerelateerd contractonderwijs

Deze cursus kan goed gevolgd worden vooraf aan, of als vervolg op het andere aanbod voor Tandprothetici: ‘Digital Workflow’.

Cursusdata:

11 en 25 maart, 8, 15 en 29 april, 13 en 27 mei en 10 juni 2017

Prijs: € 1590 (vrij van btw)
Locatie: Heidelberglaan 7 Utrecht
Omvang:

Na het volgen van deze cursus krijgt u een certificaat van deelname met vermelding van de studielast (140 studiebelastingsuren). 5EC = 140 sbu

Toelatingseisen:

De cursus is bestemd voor afgestudeerde tandprothetici.

KRTP punten: