Op 27 mei 2016 start voor Tandprothetici de deelcursus ‘Evidence based Tandprothetiek’ . Deze deelcursus heeft een totale studieomvang van 28 studiebelastingsuren (1 EC). Het is een vierdaagse cursus met gedeeltelijk zelfstudie. De cursus bestaat uit 16 contacturen en 12 zelfstudie-uren. Het totaal aantal KRTP voor deze cursus bedraagt 28 punten. 

Cursusdata 2016:
27 mei
10 juni
1 juli
5 augustus

Uit evaluatie van de cursus EBTP blijkt dat er veel behoefte is aan wetenschappelijk onderzoek specifiek gericht op de tandprothetiek. De ONT ondersteunt het doen van onderzoek volledig. In overleg met de ONT en de HU heeft PRONAOS een passend programma ontwikkeld voor het cursusonderdeel ‘Evidence Based Tandprothetiek’.

De cursus houdt in dat je deelneemt aan een onderzoek, waarbij u een onderzoeks(deel)vraag vaststelt, literatuur zoekt en data verzamelt. Daarnaast wil PRONAOS in samenwerking met de ONT graag de onderzoeksresultaten met u publiceren.

Wat leert u?
Van iedere zorgprofessional wordt verwacht dat deze (be)handelt volgens het beste beschikbare bewijs. In deze cursus wordt deelnemers geleerd hoe op efficiënte wijze bewijs kan worden gevonden en hoe deze informatie kritisch kan worden beoordeeld. Tot slot wordt de cursist geleerd hoe deze informatie in het dagelijkse Tandprothetisch handelen kan worden toegepast.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor Tandprothetici die samen (willen) werken en hun competenties op het gebied van onderzoeken en behandelen  van arbeidsgerelateerde klachten willen versterken.

Kosten en accreditatie
De cursus bestaat uit vier dagdelen en kost €525,- (incl. studiemateriaal). 
U ontvangt na afronding van de cursus 28 KRTP-punten.

De cursus vindt plaats te Bilthoven.

KRTP punten: