Als je niet uit de ‘financiële wereld’ komt, zijn financiële overzichten niet makkelijk te doorgronden. Zo kan je winst maken, maar toch een negatieve kasstroom hebben. Daarnaast moet je ook maar kaas gegeten hebben van de jargon in het overzicht: debet, credit, activeren, overlopende passiva, voorzieningen, je debt to ebitda, eigen vermogen, duizelt het al…?
Als ondernemende tandarts streef je natuurlijk naar een financieel gezonde onderneming. Maar je wilt ook kunnen sturen op zogenaamde financiële parameters. Dat kan alleen als je weet waarover je praat. Met de cursus Financieel inzicht: weet waarover je praat leer je hoe je aan de hand van de resultatenrekening, het kasstroomoverzicht en de balans beslissingen kan nemen over:
  • Investeringen
  • Financiering
  • Operationele vraagstukken
Daarnaast krijg je ook de kans om individuele issues 1 op 1 met Richard te bespreken. 
Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor praktijkhouders, zzp’ers en praktijkmanagers die meer inzicht willen hebben in de financiële parameters en een stevigere gesprekspartner van hun financieel adviseur willen zijn.

Bijzonderheden
Aan deze cursus zijn 3 KRTP-punten toegekend.

Weet jij al waarover je praat of wil je na deze cursus weten hoe je jouw kennis over cijfers effectief kan inzetten? Volg dan de cursus Financieel inzicht: sturen op cijfers.