Totale Prothetiek: Functionele rehabilitatie van een prominente progenie (Angle-klasse III) (31 maart 2017 en 23 juni 2017) 

In deze hands-on cursus focussen we op de tandeloze patiënt met een progenie (Angle-klasse III).Oorzaken, typische kenmerken en mogelijke problemen worden besproken.

Durven we de standaardopstelling in een klasse I neutro-relatie los te laten en te gaan voor een

functionele prothese in Angle-klasse III?

We stellen een totale boven- en onderprothese op

  • · met PhysioStar NFC-frontelementen in diepe vooruitstekende beet
  • · met Condyloform II NFC-molaren naar de filosofie van prof. dr. A. Gerber en sferisch

Patiëntbenadering, fonetiek, inslijpen, modellatie, etc. komen aan bod.

08.30 - 09.00 uur Ontvangst met koffie en thee

09.00 - 10.30 uur Eerste deel van de cursus

10.30 - 10.45 uur Pauze

10.45 - 12.45 uur Tweede deel van de cursus

12.45 - 13.15 uur Lunch

13.15 - 15.15 uur Derde deel van de cursus

15.15 - 15.30 uur Pauze

15.30 - 17.00 uur Laatste deel van de cursus

17.00 uur Afsluiting, uitreiking certificaten, borrel

Kosten en aanmelden

Voor deze cursus vragen wij een bijdrage van € 295,00 per persoon (ex. btw). U kunt zich hier in de webshop inschrijven door deze cursus te bestellen.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Deborah Schüssel, via telefoonnummer 030 – 281 56 35 of via e-mail: deborahschussel@dentalunion.nl

KRTP punten: