Implantologie

Een steeds groter wordende groep patiënten wordt behandeld met implantaten. Als gevolg hiervan bestaat een behoefte aan specifieke kennis van de peri-implantaire weefsels, de preventie van peri-implantaire ontstekingen en de nazorg. Deze cursus is opgezet om te trachten de benodigde kennis en vaardigheden aan te reiken om deze specifieke (na)zorg te kunnen leveren.

Leerdoelen
De cursist:
– kent de historie van de orale implantologie
– kent de verschillen en overeenkomsten tussen tand en implantaat
– kan een diagnose stellen op basis van het röntgenologische en klinische beeld
– herkent ontstekingen rondom implantaten (mucostitis en peri-implantitis)
– kent het CIST protocol en kan dit toepassen in de (eigen) praktijk
– zal diverse casuïstiek zien (geslaagd en minder geslaagd)
– mag/kan eigen casuïstiek meebrengen

Werkvorm
Deze cursus zal bestaan uit theorie (presentatie en discussie) aangevuld met praktische oefeningen. Diverse apparatuur zal ook geoefend kunnen worden op fantoom.

Docent
Dr. D(aniël) A.W. Oortgiesen, MSc. studeerde tandheelkunde (1997-2002) in Nijmegen, daarna werkte hij enige tijd als algemeen prakticus. Van 2003 tot 2006 heeft hij de Master of Science opleiding parodontologie gevolgd. Na deze opleiding is hij gestart aan een promotietraject (parodontale regeneratie) en in 2012 is hij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel is hij werkzaam in de Parodontologie Praktijk Zwolle (PPZ) en tevens als (klinisch) docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen (profiel onderwijs voor studenten die interesse hebben in (parodontale) chirurgie).

Algemene informatie
Datum: Donderdag 4 november 2021, 9.30 – 17.30
Locatie: Koningshof Doorn, Kerkplein 1, 3941 HV Doorn

Cursusprijs:
€ 590,- 

Aantal deelnemers: 24 maximaal
KRTP: 7 KRTP-punten
CanMeds: Mondzorg 5 & Kennis en wetenschap 2

Aanmelden of meer informatie: https://www.nvmmondhygienisten.nl/cursus/implantologie-2/

 

KRTP punten: 7