Cursus infectiepreventie

Roozeboom Consulting heeft in samenwerking met de ONT een cursus hygiëne- en infectiepreventie ontwikkeld specifiek voor de Tandprothetische praktijk. Het betreft hier een eendaagse cursus. De cursusdag bestaat uit twee delen.

Theorie:
In dit gedeelte wordt de richtlijn “infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk” doorgenomen. Aan de hand van een groot aantal praktijkvoorbeelden zal duidelijk worden gemaakt wat dit betekent voor een Tandprothetische praktijk.

Praktijk:
Het tweede gedeelte van de cursus vindt plaats in het praktijklokaal. De trainer zal u aan de stoel uitleggen hoe u hygiënisch dient te werken en infectie kunt voorkomen bij het aanmeten van diverse soorten protheses.

De cursusmap met de hand-out van de presentatie en de hygiëne protocollen is zo opgesteld dat hij zeer eenvoudig is te integreren in uw ISO kwaliteitshandboek.

Aanmelden:
U kunt zich voor deze cursus aanmelden via deze website van Roozeboom Consulting.

Locatie: Hogeschool Utrecht , Bolognalaan 101 te Utrecht
Cursustijden: Vrijdagen van 9.45 tot 16.15 uur.  Zaterdagen van 9.00 tot 15.30 uur
Cursusleider(s): Rogier Becker
Kosten: € 400,- p.p. (geen btw, lunch inbegrepen)
KRTP punten: