Roozeboom consulting organiseert een infectiepreventie cursus Roozeboom consulting heeft als onafhankelijk bureau een praktische ééndaagse cursus ontwikkeld op basis van de “WIP richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk” en de (op handen zijnde) wijzigingen hierop.

De ééndaagse cursus bestaat uit twee delen, te weten:

Een theoretisch gedeelte In dit gedeelte wordt de WIP richtlijn en de op handen zijnde wijzigingen hierop met u doorgenomen aan de hand van een groot aantal praktijkvoorbeelden. In de cursusmap zit een uitgebreide hand out om te gebruiken als naslagwerk bij u in de mondzorg praktijk.

Een praktisch gedeelte Het tweede gedeelte van de cursus vindt plaats in het praktijklokaal. De cursusleider zal u aan de stoel uitleggen hoe u bij de diverse behandelingen, logistieke handelingen en schoonmaak activiteiten hygiënisch werkt. Een complete set met schoonmaakprotocollen wordt meegeleverd in de cursusmap. Deze protocollen zijn eenvoudig te integreren in uw kwaliteitshandboek.

Aanmelden via www.roozeboomconsulting.nl

Link: http://www.roozeboomconsulting.nl/cursussen/infectiepreventie-cursus-voor-de-mondzorg

Cursuslocaties: Groningen en Nijmegen

Cursusdata: divers

Cursusleiders: Rogier Becker en Ineke van der Ent Braat (adviseur en hygiënist)

Kosten: 400 euro per persoon (geen btw, incl. lunch)

KRTP punten: 10

KRTP punten: