Inleiding in de bioposturoprothetiek

Doelgroep:

Multidisciplinaire behandelteams, tandartsen, tandprothetici, implantologen, fysiotherapeuten, osteopaten

Omschrijving

De mens is een dynamisch, adaptief, complex systeem. Studies tonen aan dat insertie van een volledige gebitsprothese, dus veranderingen in de mandibulaire en occlusale relatie, een invloed hebben op het posturale systeem. Het aanmeten van een gebitsprothese kan houdingsklachten verminderen, doen toenemen of veroorzaken. Occlusie vertegenwoordigt de wijze van functioneren van een systeem; het is de expressie van dit systeem. Zo is het steeds schikken van gebitselementen in een Angle-klasse I-occlusie een ‘vals goed idee’.
U bent als behandelaar de architect van de schedel en de behoeder van de craniosacromandibulaire relatie. In deze cursus ervaart u hoe de patiënt in zijn globaliteit behandeld kan worden; het systeem, niet het symptoom. Een multidisciplinaire benadering is streefdoel.

Doelstelling

Inzicht krijgen in de mens als posturaal systeem en hoe het craniosacromandibulaire houdingssysteem genormaliseerd kan worden bij de behandeling van patiënten met gebitsprothesen.

 

Theorie

  • Introductie craniosacromandibulair systeem
  • Posturaal concept
  • Compensatie- en decompensatietoestanden
  • Complexiteit van het fenomeen dentale occlusie
  • Werkmethodologieën

Praktijk

  • Lichaamsschema
  • Posturale tests
  • Statisch en dynamisch onderzoek
  • Vernieuwde anamnese
  • Ideale therapeutische positie

Docent                 Dhr. Gert Waerzeggers & Mevr. Hilde Kongs

Datum                  5 april 2019 (09.00 uur – 16.00 uur)

Werkvorm            Lezing

Deelnemers         6 tot 12 deelnemers

Locatie                 Harmelen, de Kloosterhoeve

Kosten                 € 500,- per persoon

Certificaat           Ja, uw deelname wordt tevens doorgegeven. (6 KRTP punten)

Inschrijven: https://implantcollege.eu/Inleiding-in-de-Bioposturoprothetiek/

Contact gegevens voor meer informatie:

Nieke Verschure : n.verschure@implantcollege.eu

www.implantcollege.eu 

 

KRTP punten: