Bent u er bij? Inspirerend symposium op 20 mei, KNMT gebouw Nieuwegein

De mondzorgsector verandert in rap tempo. Schaalvergroting, groei van ketens, meer tandarts-medewerkers, minder tandarts-ondernemers en politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. De wetgever vraagt om kwaliteit en transparantie. De patiënt vraagt om een klantgerichte benadering. De mondzorg-ondernemer wil prettig werken in een financieel gezond bedrijf. Waar liggen de uitdagingen en de kansen voor de ondernemers in de mondzorg?

 

Onderwerpen en sprekers

Laat u op vrijdagmiddag 20 mei inspireren door de volgende onderwerpen en sprekers!

  • Van verleden naar heden naar toekomst; een schets van de mondzorgsector in veranderende tijden. Ward van Dijk, tandarts en Marlies van der Vooren, arbeids- en organisatiepsycholoog
  • De WKKGZ, meer relevant voor de praktijk dan u denkt! Dr. Mr. Wolter Brands, tandarts en rechter
  • Het nieuwe financieren: crowdfunding; ondernemen met de support van (vele) kleine investeerders. Jeroen ter Huurne MBA
  • Samenwerking binnen de eerste lijn: het coöperatiemodel. Prof. Dr. Victor Pop, Hoogleraar Eerstelijns zorg Universiteit van Tilburg
  • Ontzorgd ondernemen met behoud van autonomie. Is dat een utopie? Ward van Dijk en Marlies van der Vooren 
  • Leef je talenten! Mr. Pieter de Vries, Life & Business Refreshment

Praktische informatie

Programma:
13.00 - 13.30 uur: ontvangst
13.30 - 17.30 uur: inhoudelijk programma, pauze tussendoor
Aansluitend aan het programma is er volop de gelegenheid om na te praten tijdens de borrel.

Locatie: Appoloniazaal KNMT - Geelgors 1 - 3435 CA Nieuwegein
KRTP punten: 4
Kosten: € 90,-

Schrijf in door een email sturen aan 20mei@dcprofs.nl

 . Vermeld daarbij uw naam en het facturatie-adres.
U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

Vragen? Bel 035-6959509 mevrouw M. van der Vooren.

KRTP punten: