Cursus: “ISO 9001 certificatie en het tandprothetische zorgproces op orde”

 

Geacht ONT-lid,

Begin 2019 starten wij opnieuw de cursus: “ISO 9001 certificatie en het tandprothetische zorgproces op orde”. De cursus heeft een doorlooptijd van ongeveer twee maanden en de tijdsbesteding van uw kant is ongeveer 22 uur voor het gehele traject. De cursus is tot nu toe door 364 tandprothetische praktijken met goed gevolg afgerond. Verder voorziet Roozeboom consulting alle zorgverzekeraars elk kwartaal van een actueel overzicht van alle tandprothetische praktijken die aantoonbaar de organisatie goed op orde hebben. Dit overzicht is ook te vinden op de site van de ONT. Ook voor tandprothetici in loondienst is deze cursus geschikt.

Elke tandprotheticus dient in Nederland aantoonbaar te voldoen aan geldende wetgeving en richtlijnen vanuit de branche. Om als zorgverlener aan de deze eisen te voldoen is het noodzakelijk een goed functionerend kwaliteitssysteem (lees handboek) te hebben. De tandprotheticus toont daarmee aan dat de kwaliteit van de zorg systematisch wordt bewaakt, beheerst en indien noodzakelijk wordt verbeterd. Een goed functionerend kwaliteitssysteem is daarom van levensbelang voor uw organisatie. De ONT gecertificeerde tandprothetici zijn op dit gebied, samen met de orthodontisten, in Nederland toonaangevend in de mondzorg. Het resultaat is dan ook dat er zich de afgelopen jaren zelden, tot geen, problemen hebben voorgedaan met inspectie en dat de tandprothetiek een zeer goede naam heeft bij de zorgverzekeraars.

De cursus bestaat uit een training en een examen bij u in de praktijk:

 1       Tijdens de eerste training (1 dagdeel) passen we samen met u het standaard handboek aan, aan uw eigen praktijksituatie. Roozeboom consulting zal de correcties verwerken, waarna het door ons aangepaste handboek aan u wordt opgestuurd. Verder wordt u getraind en geholpen bij het voldoen aan richtlijn infectiepreventie in de mondzorg, de AVG, de richtlijn patiëntendossier, het KEW-dossier (indien van toepassing) en bij praktijken met personeel aan de RIE, de ARBO en het op orde hebben van de personeelsdossiers.

2       Bij het tweede bezoek (1 dagdeel) wordt getoetst of u zich houdt aan de procedures en instructies zoals beschreven in uw eigen kwaliteitshandboek. N.a.v. dit bezoek zijn er vaak nog een paar kleine puntjes die binnen 2 á 3 weken opgelost dienen worden. Vanaf dat moment bent u ISO 9001 ONT-branche gecertificeerd. Voor het certificeringstraject krijgt u 6 KRTP-punten. Het ONT-branche certificaat heeft een geldigheid van drie jaar. Her-certificatie vindt eens in de drie jaar plaats. Vervolgkosten voor hercertificatie vanaf het vierde jaar zijn € 325,- (excl. btw) per jaar. Voor een her-certificatie ontvangt u 6 KRTP-punten. Bij wijzigingen in wet- en regelgeving wordt een gecertificeerde praktijk door ons gratis voorzien van updates en een pragmatisch advies voor implementatie.

De cursuskosten bedragen € 3.000,- per tandprothetische praktijk. Over de opleiding wordt geen btw geheven en is inclusief reiskosten. Gespreide betaling is mogelijk. U betaalt dan maandelijks in vier gelijke termijnen van € 750,-. Voor extra locaties rekenen wij € 750,- per praktijk. Indien u gebruik wenst te maken van dit aanbod, kunt u zich aanmelden d.m.v. het meegeleverde formulier. Voor vragen zijn wij te bereiken op 050-4064040. Na de aanmelding zal een adviseur van ons, u telefonisch benaderen om de twee bezoeken in te plannen.

U kunt zich aanmelden via de volgende link http://www.roozeboomconsulting.nl/contact

Met vriendelijke groet,

Vincent Roozeboom.
Directeur Roozeboom consulting bv

 

 

KRTP punten: