Roozeboom consulting organiseert een ISO 9001 implementatiecursus.

De cursus bestaat uit de twee onderdelen. 

Plenaire sessie:
In één dag zullen de basisprincipes van het kwaliteitssysteem worden uitgelegd. Op basis van hetgeen u heeft geleerd, past u samen met ons het standaard handboek handmatig aan, aan uw eigen praktijksituatie. Een adviseur van Roozeboom consulting zal de handmatige correcties beoordelen en verwerken, waarna het door ons aangepaste handboek aan u wordt toegestuurd. Hiermee voldoet uw praktijk aan de wettelijke eisen en is de praktijk inspectieproof. Tevens voldoet u aan de eisen van de zorgverzekeraars. De cursus is ook geschikt voor tandprothetici die werkzaam zijn in een tandartspraktijk.

Training in de praktijk:
Het tweede gedeelte van de cursus bestaat uit een training bij u in de praktijk. In twee sessies van ± 4 uur wordt u getraind in het invoeren en onderhouden van het  kwaliteitssysteem in uw bedrijf. Dit gebeurt aan de hand van talrijke praktische voorbeelden. Ook de eisen vanuit de inspectie t.a.v. infectiepreventie en hygiëne worden meegenomen! Deze individuele trainingssessies worden gehouden op een door u nader te bepalen tijdstip. Aan het einde van deze trainingssessie wordt u door ons getoetst (audit) en bij een positieve beoordeling, bent u vanaf dat moment ONT branche gecertificeerd. Het ONT branche certificaat heeft een geldigheid van drie jaar. Hercertificatie vindt eens in de drie jaar plaats.

Aanmelden: telefonisch via 050-4064040

Locatie:
Restaurant Greenfields, Amsterdamsestraatweg 42 3741 GS Baarn 

Cursusleider:
Vincent Roozeboom 

Kosten :
€ 3.000,- per praktijk incl BTW.
Max. twee deelnemers per praktijk.
Gespreide betaling is mogelijk.

KRTP punten:
6  voor de cursus, 6 voor de audit en 6 voor de heraudit (na 3 jaar)

KRTP punten: 12