Patiënten met een edentate bovenkaak kunnen problemen hebben met het dragen van een volledige gebitsprothese. Gebrek aan retentie en stabiliteit van de bovengebitsprothese en een versterkte kokhalsreflex zijn de meest voorkomende klachten. Door de toepassing van implantaten kunnen de genoemde klachten worden weggenomen of sterk worden verminderd. De prothetische rehabilitatie van de edentate bovenkaak met implantaten is doorgaans complex. Het prothetische behandelplan dicteert de (pre-)implantaire chirurgie. Als de implantaten niet adequaat kunnen worden geplaatst, is pre-implantaire chirurgie geïndiceerd. De pre-implantaire chirurgie in de bovenkaak is gericht op het herstel van botvolume en intermaxillaire verhoudingen. In de voordrachten worden de diverse behandelopties voor de edentate bovenkaak besproken.

De sprekers gaan onder andere in op:
• Nieuwe NVMKA/NVOI richtlijnen edentate bovenkaak;
• Diagnostiek, indicatie en behandelplanning;
• Augmentatie (lokaal of totaal);
• Sinusbodemelevatie;
• Gebruik van bot of botsubstituten;
• eComplicaties.

Leerdoelen:
De cursus geeft inzicht in de problematiek betreffende de edentate bovenkaak.
Er wordt kennis verkregen van behandelmogelijkheden van de edentate bovenkaak in de diverse stadia van atrofie.

Meer informatie:
http://www.straumann.nl/en/dental-professionals/education/courses/course-details.course.81E07521DB128D84C1257F3A002F52E0.html

 

 

KRTP punten: