Heeft u nog overzicht over:

• Nieuwe richtlijnen omtrent gebruik van anticoagulantia?
• De toepassing van nieuwe middelen bij een bloedige ingreep?
• Medicatie die (g)een negatief effect heeft op de kwaliteit van orale weefsels?
• De anamnese bij de ouder wordende patiënt met meer comorbiditeit?
• Welke patiënt ikzelf in de tandartspraktijk kan behandelen en welke patiënt bij voorkeur in het ziekenhuis dient te worden behandeld?

 Deze onderwerpen raken u zeker op het moment dat u betrokken bent bij de implantologische behandeling.

Leerdoelen:
Tijdens deze thema-avond wordt u per onderwerp ingelicht over de laatste stand van zaken omtrent de medisch gecompromitteerde patiënt:

• Is forse resorptie van de mandibula een risico voor implantologie bij de oudere patient?
• Welke coagulantia kennen we? Welke moeten en kunnen tijdelijk worden gestaakt?
• Richtlijnen omtrent het staken van coagulantia bij chirurgische ingrepen; welke zijn er en wat kunnen we hiervan leren?
• Hoe zit het met de nieuwste orale anticoagulantia bij ritmestoornissen?
• Welke maatregelen heeft u nodig in het ziekenhuis om patiënten met hematologische afwijkingen te behandelen? Hoe ziet zo‘n behandeling eruit?
• Wat zijn bisfosfonaten, waarom worden deze toegepast en wat is het effect van de bisfosfonaten, mede in de implantologie?
• De ouder worden patiënt met co-morbiditeit heeft een chirurgische behandeling nodig: met lokale verdoving of onder algehele narcose? Wat zijn de overwegingen? Zijn er alternatieven voor een belastende ingreep met crista bot?

Programma van de avond:

18.30 uur Ontvangst met lichte maaltijd

19.00 uur ITI Annual Section Meeting 2016 (jaarvergadering van de Nederlandse ITI Sectie)

19.30 uur Start ITI thema-avond

20.30 uur Pauze

21.30 uur Discussie, vragen en afsluitende borrel

22.00 uur Einde ITI thema-avond

Meer informatie:
http://www.straumann.nl/en/dental-professionals/education/courses/course-details.course.6F00505697999A99C1257F3A002EC136.html

 

KRTP punten: