Verdiepingscursus Geriatrie en Gerodontologie

Dinsdag 18 april 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Masterclass Gerodontologie is een bij- en nascholingsprogramma voor tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici die zich verder willen bekwamen in de geriatrie. Naast deze masterclass worden in 2017 twee verdiepingscursussen georganiseerd op 18 april en 19 oktober. Deze zijn afzonderlijk te volgen, maar worden ook als pakket aangeboden. Het betreft een verdieping van de masterclass gerodontologie basis en de cursus is dan ook alleen toegankelijk voor hen die deze basisclass gerodontologie gevolgd hebben of erkend zijn als tandarts geriatrie.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programma

15.30     Ontvangst en inschrijving met koffie/thee

16.00     Opening

                Anita Visser

16.05     Dokters en oude tanden; tandartsen en oude  patiënten

                Harianne Hegge

In deze presentatie worden een aantal verbindingen gelegd tussen de medische zorg voor de

kwetsbare oude patiënt en de zorg voor oude tanden.

Doelstellingen:

1. de deelnemer kan een kwetsbare ouderen onderscheiden van een vitale

oudere en weet wat de aandachtspunten zijn in de zorg voor een kwetsbare oudere.  Daarbij

 komt het begrip CGA (comprehensive  geriatric assement ) aan bod (is ook UCO spreekuur) .

Preventie in de praktijk: vallen, delier, ondervoeding;

2. Een paar praktische aspecten: antibiotica, antistolling, bijwerkingen van geneesmiddelen

op de mond , hoe de dokter te bereiken, ? Samenwerking tussen tandartsen en artsen;

3. Wetenschap en geriatrie. De toekomst?

18.00     Diner in Grand Café

19.15     Kwetsbaarheid bij ouderen vaststellen in de algemene praktijk; noodzaak of bijzaak? Subjectief

                versus objectief?

                Arie  Hoeksema

                Het aantal kwetsbare ouderen dat in de eerste lijn verzorgd moet worden zal de komende jaren

enorm toenemen. Om individuele mondzorg en bijbehorende behandelplannen goed op te

kunnen stellen is het voor tandartsen van belang om te weten hoe ouderen functioneren. Veel

tandartsen die met ouderen werken gaan veelal op hun gevoel af als ze zichzelf afvragen of een

oudere kwetsbaar is. In de diagnostisch beslisboom voor tandartsen zijn namelijk tot op heden

weinig tot geen handvaten te vinden om kwetsbaarheid objectief te meten. Maar de vraag is

uiteraard of we dat als tandartsen ook willen; meten van kwetsbaarheid. Is dat niet een taak van de

huisarts? Of kan de tandarts daar ook gewoon zelf in voorzien? En als de tandarts dat zelf gaat

doen; hoe gaat hij of zij dat dan doen?

In deze lezing proberen we een overzicht te geven van een aantal veelgebruikte screeningstools

die er zijn in de geriatrie om kwetsbaarheid bij ouderen vast te leggen en toe te passen.

We zijn benieuwd of u ze zelf ook zult gaan gebruiken.

Doelstellingen:

  1. de deelnemer krijgt inzicht waarom het meten van kwetsbaarheid bij ouderen in de eerstelijns tandheelkundige zorg van toegevoegde waarde is;
  2. de deelnemer krijgt inzicht in de beschikbare screeningstools om kwetsbaarheid bij ouderen te meten en hoe deze tools toe  te passen. 

20.00     Nabespreking

21.00     Afsluiting

Sprekers / voorzitter

Mw.drs. H.H.M. Hegge, internist ouderengeneeskunde, UMCG

Dr. A. Hoeksema, tandarts-geriatrie, Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, UMCG

Mw.dr. A. Visser, tandarts-geriatrie, Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, UMCG

Organisatie

Wenckebach Instituut, UMCG Postgraduate School of Medicine, in samenwerking met organisatoren Masterclass Gerodontologie.

Programmacommissie / Organisatiecommissie

Dr. A.R. Hoeksema, tandarts-geriatrie, Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, UMCG

Dr. J. Tams, tandarts, Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, UMCG

Dr. A. Visser, tandarts-maxillofaciaal prothetist en tandarts geriatrie, Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, UMCG.

Doelgroepen

Oud deelnemers masterclass (tandartsen, mondhygiënisten en tandtechnici en andere zorgprofessionals).

Accreditatie

Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij de KRT, KRM en KRTP.

Op verzoek ontvangt u na afloop een bewijs van deelname.

Locatie

De cursus vindt plaats in het UMCG.

Ontvangst en programma in de Ronde Zaal

(intern UMCG-adres: Winkelstraat 1).

Parkeren/Openbaar vervoer

U kunt de auto parkeren in Parkeergarage Noord, bereikbaar via de Vrydemalaan (betaald parkeren). Van daaruit volgt u de bewegwijzering naar “Ingang UMCG”. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer raadpleeg dan www.9292.nl.

Kosten

Deelname aan deze masterclass kost € 150,- per persoon (inclusief koffie, thee, lunch, borrel, diner en reader). De prijs voor deelname aan beide cursussen (18 april en 19 oktober) bedraagt € 279,-. 

Inschrijving

U kunt zich tot  4 april2017 via www.wenckebachinstituut .nl inschrijven.

Deelname is aan een maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Wij informeren u zo snel mogelijk over plaatsing.

Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot4 april 2017 In dat geval worden administratiekosten (€ 25 ,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.

Meer informatie

Wenckebach Instituut

UMCG Postgraduate School of Medicine

(t) 050-3613307

(e)  k.wolthuis@umcg,nl

  

Extra informatie:

De scholing omvat een breed scala aan onderwerpen, zowel uit de tandheelkunde als ook uit aangrenzende vakgebieden. Dit is bewust gekozen omdat in de gerodontologie samenwerking met andere disciplines noodzakelijk is.  Docenten komen uit verschillende disciplines binnen de geriatrie en krijgen ruim tijd om hun kennis over te dragen. Daarnaast  is er tijd voor discussie en is het voor cursisten mogelijk om zelf ook iets in te brengen (mits zij dat van te voren kenbaar hebben gemaakt). 

Het hoofddoel van de verdiepingscursus is om tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici verder en breder te scholen in de mondzorg voor de groep kwetsbare ouderen, zowel in de algemene praktijk, in de thuissituatie als in het verpleeghuis. Verder kunnen de deelnemende tandartsen de masterclass basis en verdiepingscursus gebruiken in hun portfolio wanneer men de aanvraag wil doen om erkend te worden als tandarts geriatrie (zie daarvoor de website van de Nederlandse  vereniging voor Gerodontologie).

KRTP punten: