Inleiding in de geriatrie’

Zowel het aantal als het aandeel ouderen in de Nederlandse samenleving zal de komende
decennia stijgen en dit zal gevolgen hebben voor de gezondheidszorg, waaronder ook de
tandheelkundige zorg. Bij ouderen wordt een verandering gezien in de presentatie van aandoeningen waarmee rekening moet worden gehouden bij de specifieke keuzes die moeten worden gemaakt in diagnostiek en de eventueel daarop volgende behandeling. Tevens is het van belang om enige kennis te hebben van de farmacotherapie bij de behandeling van (kwetsbare) ouderen.

‘Mondzorg voor de kwetsbare oudere patiënt’

U wordt wegwijs gemaakt in de mondzorgverlening aan (kwetsbare) ouderen. Hoe kunt u de mondzorg
voor (kwetsbare) ouderen het best organiseren? Welke orale implicaties hebben ouderdomsspecifieke ziekten? Welke informatie verzamelt u en welke afwegingen maakt u bij het opstellen van een mondzorgplan? Wij verwachten dat deze eerste theoretische module uit de differentiatieopleiding tandarts-geriatrie ook andere belangstellenden (tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici) zal enthousiasmeren, tot het volgen van meer van onze theoretische modules.

Geen datum bekend - voor meer informatie en plaatsen op de wachtlijst: https://acta-de.nl/course/mondzorg-voor-de-geriatrische-patient/

6 KRTP punten 

Cursusprijs nog niet bekend

KRTP punten: 6