Vervaardiging van A tot Z

De focus ligt voornamelijk op het individualiseren en het inkleuren van het materiaal, zowel voor als na het sinteren. Dankzij tal van praktische tips en tricks zal u onder onze begeleiding uw eerste werkstukken eenvoudig en voorspelbaar tot een goed einde kunnen brengen.

Vita YZ ST & XT individualiseren •

  • Theorie van het zirkoniumdioxide
  • Voorbehandeling van de restauraties
  • Individualiseren met Vita YZ kleurvloeistoffen
  • Inkleuren en glanzen met Vita Akzent Plus
  • Tips & tricks

Doelgroep:
Tandtechnici met interesse in monolithisch kroon- en brugwerk.
Tandtechnici met weinig tot geen ervaring op het vlak van zirkoniumdioxide.

KRTP punten: 7