Het ONT branchekeurmerk wordt afgegeven door Roozeboom certification, een onafhankelijke certificerende instelling die het kwaliteitssysteem toetst aan de hand van de eisen van NEN-EN-ISO 9001 en de HKZ norm.

Roozeboom certification wordt niet door de van de Raad voor Accreditatie gecontroleerd Roozeboom Certification: (ONT branchekeurmerk)

Er is voor Tandprothetische praktijken een ONT branchekeurmerk. De ONT is hierbij de organisatie die het branchekeurmerk in het leven heeft geroepen. Dat betekent dat de ONT toestemming heeft van Stichting HKZ om voor het branchekeurmerk de HKZ normen te gebruiken.
De regels waaronder het ONT branchekeurmerk wordt verleend, zijn opgesteld door de ONT en Roozeboom certification.
Het ONT branchekeurmerk wordt afgegeven door Roozeboom certification, een onafhankelijke certificerende instelling die het kwaliteitssysteem toetst aan de hand van de eisen van NEN-EN-ISO 9001 en de HKZ norm.

De ONT beveelt het behalen van het ONT-branchecertificaat via Roozeboom Consultancy van harte aan.

De ONT krijgt automatisch van Roozeboom Consultancy een lijst van her-certificeringen door.

U hoeft dit dus niet apart aan ons door te geven. De kosten voor deze certificering kunt u opvragen via onderstaand:

Contactgegevens: Bureaumanager Roozeboom Consulting T 050-406 40 40

www.roozeboomconsulting.nl

info@roozeboomconsulting.nl

Implementeren van een HKZ, ISO-9001 of Branchecertificaat voor de praktijk waar men werkzaam is eenmalig 12 KRTP punten verdeeld onder de actieve deelnemers binnen de praktijk, voor hercertificering 6 KRTP punten in CANMED rol PROFESSIONALITEIT.