Uit evaluatie van de cursus EBTP blijkt dat er veel behoefte is aan wetenschappelijk onderzoek specifiek gericht op de tandprothetiek. De ONT ondersteunt het doen van onderzoek volledig. In overleg met de ONT en de HU heeft PRONAOS Public Science & Innovation een passend programma ontwikkeld voor het cursusonderdeel 'Praktijkgericht Onderzoek'.

De cursus houdt in dat je deelneemt aan een onderzoek, waarbij je een onderzoeks(deel)vraag vaststelt, literatuur zoekt en data verzamelt. Daarnaast wil PRONAOS in samenwerking met de ONT graag de onderzoeksresultaten met jullie publiceren.

De deelcursus 'Praktijkgericht Onderzoek' start in juni en duurt een half jaar. In totaal zal de cursus zes dagdelen (à 4 uur) duren. Het totaal aantal KRTP punten voor de cursus Praktijkgericht Onderzoek is (in totaal) 56. Je kunt je aanmelden voor de cursus 'Praktijkgericht Onderzoek' via het inschrijfformulier op de wesite van PRONAOS.

Cursus Praktijkgericht onderzoek locatie Assen: 18 maart, 15 april en 20 mei 
Tijd van 9:30 tot 12:30 uur 

http://pronaosacademy.nl/scholing/cursussen/

KRTP punten: