Cursus: Risk management in de praktijk en omgang met ‘lastige’ patiënten

Deze cursus bestaat uit twee onderdelen:

-          Risk management in de praktijk van de tandprotheticus (mr. dr. Wolter Brands)

-          Hoe om te gaan met ‘lastige’ patiënten.. (prof. dr. Ad de Jongh)

Deel 1: Risk management in de praktijk van de tandprotheticus (mr. dr. Wolter Brands)

De laatste decennia is de positie van de (mondzorg)patiënt veranderd van een betrekkelijk gedwee persoon die een behandeling ondergaat naar iemand die, als het aan de regering ligt, de regie heeft over zijn eigen zorgproces. Om hem daarbij de nodige tools te geven is de wetgeving op het terrein van de gezondheidszorg spectaculair toegenomen en neemt die nog steeds toe. Zo is recent weer een nieuwe kwaliteits-/ klachtenwet door de Eerste Kamer geaccordeerd. Omdat een tandprotheticus geacht wordt zijn/haar patiënten op maatschappelijk verantwoorde manier te behandelen is het belangrijk op de hoogte te zijn van de geldende wet en regelgeving. Doorgaans komt iemand een heel eind als hij de basale fatsoensregels maar in acht houdt. Toch is het steeds riskanter om hierop blindelings te vertrouwen. Vaak is er niets aan de hand, totdat de patiënt om de een of andere reden geïrriteerd raakt en een klacht indient. En dan blijkt men ineens goed op de hoogte te zijn van zijn rechten. Zo gaan procedures tegen tandartsen vaker over het nakomen van regeltjes dan over het technische deel van het vak. Voor tandprothetici zou wel eens hetzelfde kunnen gelden. Afgaande op de achtergrond van klachten bij het wettelijk tuchtrecht gaan veel klachten over protheses, zeker als dit ook nog eens implantaatgedragen protheses zijn. 

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn: de bevoegdheden van de tandprotheticus; de nieuwe wet Kwaliteit Klachten en geschillen in de zorg; de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Ook zal er nog een blik geworpen worden op de regels voor Medische Hulpmiddelen. Vervolgens zal bezien worden hoe een klacht ontstaat en wat daar aan te doen is. En tot slot wordt beschreven met welke procedures een tandprotheticus te maken kan krijgen wanneer een patiënt “er werk van maakt”. En ook hier zal weer het accent liggen op de vraag  hoe de schade zoveel mogelijk beperkt kan worden.

Deel 2: Hoe om te gaan met lastige patiënten..

Psychische stoornissen komen zeer veel voor. De tandprotheticus komt derhalve veelvuldig in aanraking met patiënten die bijvoorbeeld aan een angststoornis, een depressieve stoornis, of een persoonlijkheidsstoornis lijden, dan wel klachten hebben die zich somatisch niet laten verklaren. Dergelijke problematiek kan ervoor zorgen dat patiënt en behandelaar verstrikt raken in een patroon van overbodige diagnostiek en zinloze of onomkeerbare ingrepen.

Deze workshop gaat in op een aantal voor de tandprothetische praktijk relevante psychische aandoeningen en problemen. Er worden tips aangereikt om het ‘pluis-niet pluis’- gevoel te objectiveren, het psychisch functioneren van de patiënt te beoordelen en de communicatie zodanig aan te passen dat de behandeling goed verloopt en de kans wordt vergroot dat de patiënt tevreden is. De materie wordt toegelicht aan de hand van videobeelden uit de praktijk.

Over de sprekers:

Mr. dr. Wolter Brands is tandarts algemeen practicus en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Ook is hij plaatsvervangend rechter in de rechtbank Midden Nederland. Hij heeft meegewerkt aan het opstellen van kwaliteitsinstrumenten voor de KNMT, de NVM, de FDI en het programma Zichtbare Zorg. Daarnaast heeft hij veel nationale en internationale artikelen geschreven en lezingen gehouden over het raakvlak van recht/ethiek en de dagelijkse mondzorgpraktijk. 

Prof. dr. Ad de Jongh is tandarts en gezondheidszorg-psycholoog en is als bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen verbonden aan Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT) en het Academische Centrum Tandheelkunde (ACTA; Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit). Daarnaast is hij sinds 2011 honorary professor aan de School of Health Sciences van Salford University, Manchester (UK). Hij is auteur van meer dan 250 publicaties op het terrein van psychologische onderwerpen, zoals (de behandeling van) angststoornissen en publiceerde vijf boeken. Ad de Jongh is onder andere hoofdopleider van de opleiding tot tandarts-angstbegeleiding, directeur van de het Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma te Bilthoven en houdt zich bezig met onderzoek naar de mogelijkheid van evidence based behandelingen van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen, onder andere bij patiënten met psychose en schizofrenie.

Klikt u hier voor het totale programma.

Locatie:  ACTA. Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA  AMSTERDAM
Cursustijden:  08:30 uur - 17:00 uur
Cursusleider(s): Mr. dr. Wolter Brands
Prof. dr. Ad de Jongh
Kosten: € 380,- p.p. (lunch inbegrepen)

        

KRTP punten: