Congres multidisciplinaire samenwerking in de mondzorg voor ouderen

Er zijn steeds meer aanwijzingen voor een associatie tussen mondgezondheid en algehele gezondheid. De bewijzen daarvoor beginnen zich op te stapelen: Alzheimer, reuma en hart- en vaatziekten (https://lnkd.in/d8sJn9T).

Kwetsbare ouderen verdienen als cliënt van ons zorgsysteem daarom optimale aandacht. Een belangrijk onderdeel van deze aandacht is goede passende mondzorg. Uit onderzoek van de laatste jaren blijkt dat zowel in de thuiszorg als in de zorginstellingen nog veel winst te behalen valt. Zo zien we dat meer dan 80 procent van de cliënten goede mondzorg in de thuiszorgsituatie mist. De kwalijke en vaak dramatische gevolgen hiervan zien wij bij opname van deze kwetsbare ouderen in de zorginstellingen. Om deze kwetsbare ouderen optimaal te kunnen behandelen is integratie van geneeskunde en tandheelkunde essentieel.

Tijdens het Symposium Multidisciplinaire Samenwerking – Mondzorg voor Ouderen, worden beide vakgebieden verder geholpen naar deze geïntegreerde visie op de mondzorg. Met hierbij als uitgangspunt goede passende mondzorg voor meer kwetsbare ouderen in de nabije toekomst. Komt u ook? Ga voor meer info en registratie naar www.symposiummondzorgouderen.nl/registratie

Sprekersinformatie

Programma 14 november 2019

 

KRTP punten: