Tandprothetische zorg in de WLZ  

De WLZ (de Wet Langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben).

Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

De rol van het CIZ Tijdens deze cursus zal  ingegaan worden over de rol van het Zorginstituut, het CIZ en het CAK nader bekeken.                                                                                                                                                                                                         

Dr. Cathelijne Ziedses des Plantes, Radiologist, Medical Advisor CIZ en Medical Advisor Zilveren Kruis.

Praktijkcase                                                                                                                                                                                                               

Dr. Bart van der Kuijl legt casussen voor gerelateerd aan de WLZ en de geriatrisch tandheelkundige patiënt.                                                  

Dr. Bart van der Kuijl, Dentist-Maxillofacial Prosthodontist, forensisch ododontoloog en zorgprofessional binnen de Geriatrische tandheelkunde.

Declaratieproces

Er wordt veel aandacht besteed aan de rechtmatigheid van declaraties in de WLZ. De huidige systematiek, is complex. Om deze te kunnen ‘oplossen’, is kennis cruciaal.

Het facturatieproces wordt behandeld. Er wordt geleerd het proces te begrijpen, te beheersen en hoe erop te sturen. Na deze training is iedereen in staat om de kennis toe te passen in de praktijk.

Astrid Coelingh-Scheuten, TPP Solution.

Tevens komen onderwerpen aan de orde als:

•             Wat zijn de kenmerken van de klant? Wie is de klant

•             De inschrijving van verzekerden

•             De Zorgkantoren en het CAK

•             ZIN/PGB

•             De taken en verantwoordelijkheden van de WLZ- uitvoerder

We gaan ons verdiepen in de volgende onderwerpen:

•             De aanvraagprocedure

•             Het declaratieproces en de tarieven

•             Anamnese en zorgzwaarte kracht

•             Wel of geen WLZ status

•             De rol van het zorgkantoor

•             Dossiervorming en verwerking in het automatiseringssysteem

Doelgroep:                                                                                                                                                                                                      

De cursus is bestemd voor professionals binnen de mondzorg met name de tandprotheticus.

Doel:                                                                                                                                                                                                             

Deze cursus beoogt de deelnemers vanuit de praktijk kennis te geven, over de inhoud en de reikwijdte van de WLZ.   De cursus is ook geschikt voor andere professionals, zoals overige disciplines binnen de mondzorg en administratief medewerkers binnen het tandprothetische team.

We nemen gedurende de dag relevante onderwerpen door en verduidelijken deze, aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Na het volgen van deze cursus bent u voorbereid op de acties welke noodzakelijk zijn binnen de WLZ, te behoeve van de mondzorg.

Programma

8.45 - 09.15 uur                               Ontvangst met koffie en thee

9.15 - 09.30 uur                               Welkomstwoord en introductie

9.30 - 10.45 uur                               Lezing Dr. Cathelijne Ziedses de plantes “de rol van de CIZ”

10.45 - 11.00 uur                             Koffiepauze

11.00 - 12.15 uur                             Astrid Scheuten ‘Speerpunten binnen de WLZ’

12.15-13.00 uur                               lunch

13.00 -14.30 uur                              Lezing Dr. B. van der Kuijl

14.30 - 15.30 uur                             Het declaratieproces

15.30 - 15.45 uur                             Koffiepauze

15.45 - 17.00 uur                             Voorspelbaar werken, knelpunten en discussie

17.15 uur                                         Afsluiting en uitreiking certificaat

 

Locatie:     Van der Valk Hotel Apeldoorn - De Cantharel  

Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Ugchelen

1e cursus WLZ op vrijdag 22 Juni 2018 en de 2e cursus WLZ op vrijdag 21 September 2018. U kunt zich aanmelden voor deze bijzonder leerzame cursus. I.v.m. de grote belangstelling, hanteren wij een deelname op volgorde van inschrijving. (website van ntkenniscentrum.nl is in ontwikkeling!)

info@ntkenniscentrum.nl

o.v.v. Tandprothetische zorg in de WLZ

Tel: 085-273 81 02

 

 

                                                                                              

 

 

 

KRTP punten: