Themamiddag voor Tandprothetici; 'De geatrofieerde edentate kaak: nog niet het einde'

Als gevolg van resorptie van de kaak kunnen tandeloze patiënten problemen krijgen met de retentie en stabiliteit
van hun gebitsprothese. Als er nog voldoende bot aanwezig is, is de implantaatgedragen gebitsprothese inmiddels
een veel toegepaste en betrouwbare voorziening om de genoemde klachten op te lossen. Bij onvoldoende kaakbotvolume,
of als de lokale anatomie van de kaak ongunstig is, kan eerst reconstructieve chirurgie nodig zijn. Voor beide situaties
is een goede samenwerking tussen de MKA-chirurg/ implantoloog en de tandarts/tandprotheticus essentieel om
in functioneel en cosmetisch opzicht een voorspelbaar en duurzaam prothetisch resultaat te boeken.
Prof. dr. Bert Schulten deelt met u zijn ervaring op het gebied van de reconstructieve chirurgie en implantologie. In
zijn presentatie zal hij ingaan op de behandelopties voor de geatrofieerde edentate onder- en bovenkaak, waarbij ook
de verschillende aspecten van de diagnostiek, indicatiestelling en planning de revue zullen passeren.
Aansluitend informeert dr. Jan Wolff u over de prothetische mogelijkheden voor de edentate onder- en bovenkaak, van
standaard- tot CADCAM-prothetiek. Hij zal ook ingaan op de mogelijkheden en toepassingen van 3D-printing.

Leerdoelen:
Na de lezingen van de sprekers heeft u kennis van:
• De reconstructieve (chirurgische) behandelmogelijkheden
van de geatrofieerde edentate onder- en bovenkaak.
• De prothetische behandelmogelijkheden van de edentate
onder- en bovenkaak met gebruikmaking van CADCAM.
• De mogelijkheden en toepassingen van 3D-print technologie
in de tandheelkunde en geneeskunde.

Inschrijven?
Schrijf u in via de website: www.iti-educatieprogramma.nl of via de e-mail: education.nl@straumann.com.

Programma
13.00 uur Registratie en ontvangst
13.30 uur Welkom en introductie
14.00 uur Prof. dr. E.A.J.M. Schulten -
‘Behandelopties voor de geatrofieerde edentate kaak’
15.30 uur Koffiepauze
16.00 uur Dr. J. Wolff - ‘Prothetiek voor de dentate onder- en bovenkaak’
16.45 uur Discussie & afsluiting

Locatie
Hotel Van der Valk Zwolle, Zwolle

Kosten
Deelnamekosten zijn € 100,00 excl. btw.
ITI-leden ontvangen 25% korting.

Klik hier voor meer informatie

KRTP punten: