De Academie voor Mondprothetiek organiseert opnieuw de cursus: Wet Infectiepreventie voor mondzorgpraktijken.
Dit is op vrijdag 1 september 2017. U kunt zich hier voor opgeven bij info@academievoormondprothtiek.nl.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandteelkunde (KNMT) heeft op 6 april 2016, de herziene richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken geautoriseerd. Deze cursussen zal volledig worden gegeven in het kader van deze nieuwe richtlijn. Daarnaast zullen ook de verschillen tussen de versie van 2007 en de huidige versie worden behandeld. Voor u dus de mogelijkheid om up-to-date te zijn wat betreft praktijkhygiëne.

Programma vrijdag 1 september 2017
12:00 uur             Ontvangst
12:30 uur             Infectiepreventie in de mondzorgpraktijk 2016 - deel 1
14:00 uur             Pauze
14:30 uur             Infectiepreventie in de mondzorgpraktijk 2016 - deel 2
16:00 uur             Afsluiting

De kosten voor deze cursus bedragen €175,00 euro per persoon ex. BTW.
U ontvangt na afronding van de cursus een Innocid Starterspakket er waarde van €75,00 euro, 3 KRTP-punten en een certificaat van deelname.

Wat wordt er o.a. besproken in deze cursus:

-              WIP richtlijn 2016: Hygiëne in de mondzorgpraktijken

-              Werking en achtergronden van gebruikte desinfectiemiddelen

-              Toegepaste hulpmiddelen volgens de richtlijn

-              Achtergronden persoonlijke beschermingsmiddelen

-              Verschil reiniging, desinfectie en sterilisatie

-              Kwalificatie risico categorieën WIP richtlijn 2007 versus WIP richtlijn 2016

-              Instrumenten mondzorgpraktijken

-              Het gebruik van ethanol in de mondzorgpraktijken

-              Toepassen van transportmiddelen instrumentarium

-              Verschillen afdruk desinfectie

-              Belangrijkste verschillen en aanvullingen nieuwe WIP richtlijn 2016

-              Desinfectiemiddelen WIP richtlijn 2016


Deze cursus wordt geleid door Herman Willems.

Cursus vindt plaats aan de:
Klovenier 1, 3905 PN te Veenendaal

KRTP punten: