De Wet Infectiepreventie cursus zal volledig worden gegeven in het kader van de nieuwe richtlijn. Voor u dus de mogelijkheid om up-to-date te zijn wat betreft praktijk hygiëne.

De Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken 2016 is gericht op preventie van zorg gerelateerde infecties bij patiënten en op het voorkomen van beroepsziekten bij de mondzorgverlener en zijn of haar team. De richtlijn is fors uitgebreid en duidelijker ten opzichte van de richtlijn uit 2007. De richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen in de mondzorg die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten: tandartsen, mondhygiënisten, MKA-chirurgen, tandprothetici, orthodontisten en teamleden van eerder genoemde.

Deze cursus volgt het 124 pagina's tellende boekwerk en behandeld de verschillen met de richtlijn van 2007, geeft een samenvatting van elk hoofdstuk en licht de belangrijke en bijzondere zaken toe. Daarbij komt de praktische toepassing van desinfectiemiddelen uitgebreid aan de orde. 

Het programma omvat onder andere de volgende onderdelen:

  • Verschillen en aanvullenen huidige en oude WIP-richtlijnen
  • Verschil reiniging, desinfectie en sterilisatie
  • Achtergronden persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Toegepaste hulpmiddelen volgens de richtlijn
  • Kwalificatie risico-categoriën WIP-richlijnen 2007 versus 2016
  • Het gebruik van ethanol in de praktijk
  • Toepassen transportmiddelen instrumentarium
  • Desinfectimiddelen WIP-richtlijn 2016
  • Desinfectie tussen de praktijk en het tandtechnisch laboratorium

Datum: 1 september 2017
Tijd: 12:00 uur tot 16:30 uur

KRTP-punten: 
Kosten: € 175,00

Locatie: Klovenier 1, Veenendaal
Maximaal aantal deelnemers 25 personen. Vol is vol.

Programma:
12:00 – 13:00 uur             Ontvangst met lunch
13:00 – 14:30 uur             Infectiepreventie in de mondzorgpraktijk 2016 - deel 1
14:30 – 15:00 uur             Pauze
15:00 – 16:30 uur             Infectiepreventie in de mondzorgpraktijk 2016 - deel 2
16:30 uur                          Afsluiting

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: info@academievoormondprothetiek.nl

KRTP punten: