Welkom bij het KwaliteitsRegister TandProthetici

Het KRTP is het onafhankelijke, openbare kwaliteitsregister van praktiserende tandprothetici in Nederland. Het KRTP is een keurmerk. Dus bent u op zoek naar een tandprotheticus die aan kwaliteitsbevordering doet? Kies dan voor een tandprotheticus die staat ingeschreven in het KRTP. Want dan kiest u voor een tandprotheticus die zijn vakkennis bijhoudt. Die de gedragsregels respecteert en de praktijkrichtlijnen naleeft. Die aandacht heeft voor zijn patiënten en open staat voor vragen en feedback.

Meerwaarde

Tandprothetici die ingeschreven staan in het KRTP slaan de brug tussen deskundige, professionele mondzorg en tevreden patiënten. Deskundigheid wordt gewaarborgd door het registreren van na en bijscholing, intercollegiaal overleg, voldoen aan het kwaliteitskeurmerk volgens HKZ of ISO 9001 en transparantie in geleverde zorg.

Registreren KRTP punten

U bent Tandprotheticus?
U kunt uw KRTP-punten aanvragen via het ledengedeelte van de ONT-website. U bent verplicht om aan uw aanvraag een  (dag)programma én een bewijs van deelname van de betreffende na- of bijscholing toe te voegen. Zonder deze documenten kan uw aanvraag niet in behandeling genomen worden.