Het keurmerk

Het keurmerk van de KRTP bestaat vanaf 1 januari 2012 en mag gevoerd worden door tandprothetici die lid zijn van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). ONT-leden hebben de opleiding Tandprothetiek doorlopen. Binnen de opleiding Tandprothetiek wordt voortgebouwd op de module tandprothetiek uit de academische opleiding voor tandheelkunde. Hiermee zijn tandprothetici de specialisten op het gebied van gebitsprotheses. 

ONT-leden hebben de codex van de beroepsgroep ondertekend die nog extra garanties op goede zorg geeft. Zo moet de opgedane kennis bijgehouden en verdiept worden. Ook stimuleert de ONT haar leden om hun kwaliteit meetbaar te maken. Bijvoorbeeld via het certificeringsschema van de stichting HKZ of ISO 9001.  Een ledenlijst van de ONT vindt u op deze site.

In 2012 werd door het KRTP een normenstelsel ontwikkeld om de kwaliteit van de aangesloten tandprothetici verder te verhogen. Hierbij werd getoetst op meerdere aspecten van het zorgverlenerschap. Bij het doorontwikkelen van het KRTP per 1 januari 2017 is aangesloten op de manier waarop tandartsen en mondhygiënisten dat doen. Vanaf 1 januari 2022 treedt een nieuwe reglement in werking met de verdeling: Patiëntgebonden tandprothetische zorgverlening (vakinhoudelijke), Context van de beroepsuitoefening (algemene scholing) en Reflectie.

Opleiding

In Nederland hebben de tandtechnici zich verenigd in het jaar 1976 in de stichting Nederland Tandprothetisch Instituut (S.N.T.I). De naam tandprotheticus werd toen bedacht om zich te onderscheiden van een tandtechnicus. Ook de benaming 'tandprothetist'  wordt hierbij gebruikt. De S.N.T.I heeft toen een opleiding ingesteld in Driebergen. In 1997 is de opleiding erkend waarmee 'tandprotheticus' een wettelijk beschermde opleidingstitel is. Inmiddels is de opleiding Tandprothetiek ondergebracht bij de Hogeschool Utrecht.