Contact

Het KRTP is een keurmerk dat wordt uitgegeven door de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici
Secretariaat (aanwezig: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur)
Postbus 1312,  2130 EK  Hoofddorp
Telefoon: 023-7200444
Email: info@ont.nl
Internet: www.ont.nl / www.kunstgebit.nl
IBAN: NL04 RABO 0350 7313 22
KvK: 40476046

Privacyverklaring 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij verwerken en waarom. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen via info@ont.nl of bellen naar 023-7200444.

Links

www.kunstgebit.nl - het kunstwerk van de tandprotheticus!
www.kiesbeter.nl - wijst u de weg in de zorg
www.ont.nl - Organisatie van Nederlandse Tandprothetici