Contact

Het KRTP is een keurmerk dat wordt uitgegeven door de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici
Secretariaat (aanwezig: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur)
Postbus 1312,  2130 EK  Hoofddorp
Email: info@krtp.nl
Internet: www.ont.nl / www.kunstgebit.nl
IBAN: NL04 RABO 0350 7313 22
KvK: 40476046

Privacyverklaring 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij verwerken en waarom. Mocht je vragen hebben of jouw rechten willen uitoefenen dan kan je contact opnemen via info@ont.nl.