Contact

Het KRTP is een keurmerk dat wordt uitgegeven door de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici
Secretariaat (aanwezig: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur)
Postbus 1312,  2130 EK  Hoofddorp
Telefoon: 023-7200444
Email: info@ont.nl
Internet: www.ont.nl / www.kunstgebit.nl
IBAN: NL04 RABO 0350 7313 22
KvK: 40476046

 
Beroepscommissie KRTP

U bent het niet eens met een afwijzing of de toegekende punten?
Graag ontvangen wij uw bezwaar via email aan info@krtp.nl . Sluit u de documenten betreffende de gevolgde opleiding, congres e.d. nogmaals bij en onderbouw uw bezwaar aan de hand van het van toepassing zijnde artikel uit het reglement waaronder de aangevraagde punten volgens u vallen. De KRTP commissie zal het dossier opnieuw bekijken en u ontvangt uiterlijk binnen 4 weken een reactie. Mocht u zich niet kunnen vinden in dit antwoord bestaat de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de beroepscommissie KRTP.  Het niet kunnen overleggen van een bewijs van deelname of het gevolgde programma is geen reden om bezwaar te maken.